Predstavenie klubu

Športový klub YACHT CLUB LIMAR – Ráztocká zátoka vznikol v máji 2003 ako občianske združenie za účelom vytvorenia podmienok na rozvoj jachtingu pri VN Liptovská Mara. Hlavným zámerom vedenia klubu bolo vybudovanie jachtárskeho areálu, ktorý bude slúžiť najmä na športovú prípravu mládeže. Od roku roku 2005 do roku 2013 bol areál vybudovaný a je v súčasnosti pripravený na zbezpečenie športových podujatí aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2015 bolo vytvorené v spolupráci so Slovenským zväzom jachtingu Tréningové centrum mládeže.

Yacht Club Limar je otvorený každému mladému i staršiemu občanovi, ktorý má záujem o vykonávanie tohto športu na pretekárskej aj rekreačnej úrovni. Venujeme sa hlavne mládeži, kde už niekoľko rokov sú dosahované výborné výsledky na slovenskej ako aj zahraničnej úrovni. Vynikajúce výsledky dosahuje lodná trieda Optimist, kde väčšina reprezentantov Slovenska je tvorená s našich pretekárov, ktorý sa pravidelne zúčastňujú Majstrovstiev Sveta a Európy. V tomto roku (2018) už prvý mladý pretekári prešli z lodnej triedy Optimist do olympijskej lodnej triedy Laser, zatiaľ však s najmenším oplachtením „4,7“. Veľkým úspechom v minulom období bolo vyhlásenie našich pretekárov za Jachtára roka (Alexander Miškov 2015 a Oliver Brestovský 2017 v kategórii žiactvo a mladší žiaci). V klube sme dosiahli aj výborné výsledky v Kajutových plachetniciach, posádka Ing. Dezidera Machovca.

Náš krásny prístav, nadšený ľudia a dobrá spolupráca je našou vizitkou do budúcnosti. Preto ak máte záujem o spojenie človeka s prírodou, adrenalín, krásny šport tak neváhajte k nám priviesť svoje deti a samozrejme že uvítame aj dospelých nadšencov a vyznávačov tohto krásneho športu.

Ing. Štefan Brestovský
Predseda VV YCLimar

 


Vedenie klubu :

Predseda výkonného výboru:
Ing. Štefan Brestovský

Členovia výkonného výboru:
Ing. Matej Brestovský
Ing. Peter Ďuroška
Mudr. Ivan Kocan
Ing. Jaroslav Kohút

Predseda kontolnej komisie:
Ing. Michal Žilka


 


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas