Kalendár tréningov

  ČTK Dátum  Vzostupne Poč.dní Názov Miesto Tréner OPT L47 LAR LAS VAU BIC
1237 24.08.2019 1 LS LM OPT A 51 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1236 24.08.2019 1 LS LM Laser 24 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1238 24.08.2019 1 LS LM Surf 17 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1240 27.08.2019 0.33 LS LM OPT B 42 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1241 28.08.2019 1 LS LM Laser 25 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1244 31.08.2019 1 LS LM OPT B 43 Liptovská Mara Orsula P. 2 - - - - -
1249 03.09.2019 0.33 LS LM OPT A 52 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1250 03.09.2019 0.33 LS LM OPT A 53 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1251 03.09.2019 0.33 LS LM OPT B 44 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1252 04.09.2019 0.33 LS LM Laser 26 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1253 04.09.2019 0.33 LS LM Surf 18 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1254 04.09.2019 0.33 LS LM Vaurien 20 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1255 05.09.2019 0.33 LS LM OPT A 54 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1256 05.09.2019 0.33 LS LM OPT B 45 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1262 10.09.2019 0.33 LS LM OPT A 56 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1263 10.09.2019 0.33 LS LM OPT B 46 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1261 10.09.2019 0.33 LS LM OPT A 55 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1264 11.09.2019 0.33 LS LM Laser 27 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1265 11.09.2019 0.33 LS LM Surf 19 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1266 11.09.2019 0.33 LS LM Vaurien 21 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1267 12.09.2019 0.33 LS LM OPT A 57 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1268 12.09.2019 0.33 LS LM OPT A 58 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1269 12.09.2019 0.33 LS LM OPT B 47 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1270 14.09.2019 1 LS LM OPT B 48 Liptovská Mara Orsula P. 2 - - - - -
1274 17.09.2019 0.33 LS LM OPT A 59 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1275 17.09.2019 0.33 LS LM OPT A 60 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1276 17.09.2019 0.33 LS LM OPT B 49 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1279 18.09.2019 0.33 LS LM Vaurien 22 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1277 18.09.2019 0.33 LS LM Laser 28 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1278 18.09.2019 0.33 LS LM Surf 20 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1280 19.09.2019 0.33 LS LM OPT A 61 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1281 19.09.2019 0.33 LS LM OPT A 62 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1282 19.09.2019 0.33 LS LM OPT B 50 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1283 21.09.2019 1 LS LM OPT A 63 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1287 24.09.2019 0.33 LS LM OPT A 64 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1288 24.09.2019 0.33 LS LM OPT A, B 4 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1289 25.09.2019 0.33 LS LM Laser 29 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1290 25.09.2019 0.33 LS LM Surf 21 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1291 25.09.2019 0.33 LS LM Vaurien 23 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1292 26.09.2019 0.33 LS LM OPT A 65 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1293 26.09.2019 0.33 LS LM OPT A, B 5 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1297 28.09.2019 1 LS LM Surf 22 Liptovská Mara Antol V. - - - - - 2
1295 28.09.2019 1 LS LM OPT A 66 Liptovská Mara Brestovský M. 2 - - - - -
1296 28.09.2019 1 LS LM OPT B 51 Liptovská Mara Orsula P. 2 - - - - -
1301 01.10.2019 0.33 LS LM OPT A 67 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1302 01.10.2019 0.33 LS LM OPT A, B 6 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1303 02.10.2019 0.33 LS LM Laser 30 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1304 02.10.2019 0.33 LS LM Vaurien 24 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1305 03.10.2019 0.33 LS LM OPT A 68 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1306 03.10.2019 0.33 LS LM OPT A, B 7 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1310 08.10.2019 0.33 LS LM OPT A 69 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1311 08.10.2019 0.33 LS LM OPT A, B 8 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1312 09.10.2019 0.33 LS LM Laser 31 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1313 09.10.2019 0.33 LS LM Vaurien 25 Liptovská Mara Brestovský A. - - - - 2 -
1314 10.10.2019 0.33 LS LM OPT A 70 Liptovská Mara Mrázová A. 2 - - - - -
1315 10.10.2019 0.33 LS LM OPT A, B 9 Liptovská Mara Brestovský A. 2 - - - - -
1317 12.10.2019 1 LS LM OPT A, B 10 Liptovská Mara Orsula P. 2 - - - - -
1320 16.10.2019 0.33 LS LM Laser 32 Liptovská Mara Babjak M. - 2 2 2 - -
1325 26.10.2019 1 LS LM OPT A, B 11 Liptovská Mara Orsula P. 2 - - - - -


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

Naši sponzori