Kalendár tréningov

  ČTK Dátum  Vzostupne Poč.dní Názov Miesto Tréner OPT L47 LAR LAS VAU 29R BIC
1104 05.07.2022 0.5 LS LM OPT A 23 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1105 05.07.2022 0.5 LS LM OPT B 12 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1106 06.07.2022 0.5 LS LM ILCA 12 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1107 06.07.2022 0.5 LS LM OPT A 24 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1108 09.07.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 10 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 1 1 1 - - -
1109 12.07.2022 0.5 LS LM 29er 17 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1110 12.07.2022 0.5 LS LM OPT A 25 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1111 12.07.2022 0.5 LS LM OPT B 13 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1112 13.07.2022 0.5 LS LM ILCA 13 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1113 13.07.2022 0.5 LS LM OPT A 26 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1114 14.07.2022 0.5 LS LM 29er 18 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1115 16.07.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 11 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1116 19.07.2022 0.5 LS LM OPT B 14 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1117 20.07.2022 0.5 LS LM ILCA 14 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1118 21.07.2022 0.5 LS LM 29er 19 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1119 21.07.2022 0.5 LS LM OPT A 27 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1120 23.07.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 12 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1121 26.07.2022 0.5 LS LM 29er 20 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1122 26.07.2022 0.5 LS LM OPT A 28 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1123 26.07.2022 0.5 LS LM OPT B 15 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1124 27.07.2022 0.5 LS LM ILCA 15 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1125 27.07.2022 0.5 LS LM OPT A 29 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1126 28.07.2022 0.5 LS LM 29er 21 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1127 30.07.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 13 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 1 1 1 - - -
1128 02.08.2022 0.5 LS LM OPT B 16 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1129 03.08.2022 0.5 LS LM ILCA 16 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1130 06.08.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 14 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 1 1 1 - - -
1131 08.08.2022 0.5 LS LM 29er 22 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1132 08.08.2022 0.5 LS LM ILCA 17 Liptovská Mara Michal Andel - 1 1 1 - - -
1133 09.08.2022 0.5 LS LM 29er 23 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1134 09.08.2022 0.5 LS LM OPT A 30 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1135 09.08.2022 0.5 LS LM OPT B 17 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1136 10.08.2022 0.5 LS LM OPT A 31 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1137 11.08.2022 0.5 LS LM 29er 24 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1138 13.08.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 15 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1139 16.08.2022 0.5 LS LM 29er 25 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1140 16.08.2022 0.5 LS LM OPT A 32 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1141 16.08.2022 0.5 LS LM OPT B 18 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1142 17.08.2022 0.5 LS LM ILCA 18 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1143 17.08.2022 0.5 LS LM OPT A 33 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1144 18.08.2022 0.5 LS LM 29er 26 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1145 20.08.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 16 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1146 23.08.2022 0.5 LS LM 29er 27 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1147 23.08.2022 0.5 LS LM OPT B 19 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1148 24.08.2022 0.5 LS LM ILCA 19 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1149 25.08.2022 0.5 LS LM 29er 28 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1150 27.08.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 17 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 1 1 1 - - -
1151 30.08.2022 0.5 LS LM 29er 29 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1152 30.08.2022 0.5 LS LM OPT A 34 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1153 30.08.2022 0.5 LS LM OPT B 20 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 - - - - - -
1154 31.08.2022 0.5 LS LM ILCA 20 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1155 31.08.2022 0.5 LS LM OPT A 35 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1156 01.09.2022 0.5 LS LM 29er 30 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1157 03.09.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 18 Liptovská Mara Andrea Mrázová 1 1 1 1 - - -
1158 06.09.2022 0.5 LS LM 29er 31 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1159 06.09.2022 0.5 LS LM OPT A 36 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1160 06.09.2022 0.5 LS LM OPT B 21 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1161 07.09.2022 0.5 LS LM ILCA 21 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1162 07.09.2022 0.5 LS LM OPT A 37 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1163 08.09.2022 0.5 LS LM 29er 32 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1164 10.09.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 19 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1165 13.09.2022 0.5 LS LM 29er 33 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1166 13.09.2022 0.5 LS LM OPT A 38 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1167 13.09.2022 0.5 LS LM OPT B 22 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1168 14.09.2022 0.5 LS LM ILCA 22 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1169 17.09.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 20 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1170 20.09.2022 0.5 LS LM 29er 34 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1171 20.09.2022 0.5 LS LM OPT A 39 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1172 20.09.2022 0.5 LS LM OPT B 23 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1173 21.09.2022 0.5 LS LM ILCA 23 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1174 21.09.2022 0.5 LS LM OPT A 40 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1175 24.09.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 21 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1176 27.09.2022 0.5 LS LM 29er 35 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1177 27.09.2022 0.5 LS LM OPT A 41 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1178 27.09.2022 0.5 LS LM OPT B 24 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1179 28.09.2022 0.5 LS LM ILCA 24 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1180 01.10.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 22 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1181 04.10.2022 0.5 LS LM 29er 36 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1182 04.10.2022 0.5 LS LM OPT A 42 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1183 04.10.2022 0.5 LS LM OPT B 25 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1184 05.10.2022 0.5 LS LM ILCA 25 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1185 05.10.2022 0.5 LS LM OPT A 43 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1186 06.10.2022 0.5 LS LM 29er 37 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1187 08.10.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 23 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1188 11.10.2022 0.5 LS LM 29er 38 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1189 11.10.2022 0.5 LS LM OPT A 44 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1190 11.10.2022 0.5 LS LM OPT B 26 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1191 12.10.2022 0.5 LS LM ILCA 26 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1192 12.10.2022 0.5 LS LM OPT A 45 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1193 13.10.2022 0.5 LS LM 29er 39 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1194 15.10.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 24 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1195 18.10.2022 0.5 LS LM 29er 40 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1196 18.10.2022 0.5 LS LM OPT B 27 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1197 19.10.2022 0.5 LS LM ILCA 27 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1198 20.10.2022 0.5 LS LM 29er 41 Liptovská Mara Adam Brestovský - - - - - 1 -
1199 22.10.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 25 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -
1200 25.10.2022 0.5 LS LM OPT A 46 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1201 25.10.2022 0.5 LS LM OPT B 28 Liptovská Mara Marián Babjak 1 - - - - - -
1202 26.10.2022 0.5 LS LM ILCA 28 Liptovská Mara Marián Babjak - 1 1 1 - - -
1203 26.10.2022 0.5 LS LM OPT A 47 Liptovská Mara Matej Brestovský 1 - - - - - -
1204 29.10.2022 0.5 LS LM ILCA a OPT B 26 Liptovská Mara Marián Babjak 1 1 1 1 - - -


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

 

 
Letné tábory základného jachtárskeho výcviku 2022

Chcete tráviť aktívne voľný čas na čerstvom vzduchu v objatí vetra, slnka a vody?
Vyskúšajte jachting na Liptovskej Mare.

Naši partneri