Kalendár tréningov

  ČTK Dátum  Vzostupne Poč.dní Názov Miesto Tréner OPT L47 LAR LAS VAU BIC
1123 07.07.2020 0.5 LS LM OPT B 50 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1122 07.07.2020 0.5 LS LM OPT B 49 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1125 09.07.2020 0.5 LS LM OPT B 52 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1124 09.07.2020 0.5 LS LM OPT B 51 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1126 11.07.2020 1 LS LM OPT B 53 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1058 13.07.2020 2 LS LM 29er 10 Liptovská Mara Matej Brestovský - - - - 2 -
1128 14.07.2020 0.5 LS LM OPT B 55 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1127 14.07.2020 0.5 LS LM OPT B 54 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1017 14.07.2020 0.5 LS LM Laser 17 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1070 15.07.2020 1 LS LM OPT A 7 Liptovská Mara Matej Brestovský 2 - - - - -
1018 15.07.2020 0.5 LS LM Laser 18 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1130 16.07.2020 0.5 LS LM OPT B 57 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1129 16.07.2020 0.5 LS LM OPT B 56 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1132 21.07.2020 0.5 LS LM OPT B 59 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1131 21.07.2020 0.5 LS LM OPT B 58 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1019 21.07.2020 0.5 LS LM Laser 19 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1020 22.07.2020 0.5 LS LM Laser 20 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1134 23.07.2020 0.5 LS LM OPT B 61 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1133 23.07.2020 0.5 LS LM OPT B 60 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1135 25.07.2020 1 LS LM OPT B 62 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1059 27.07.2020 2 LS LM 29er 11 Liptovská Mara Matej Brestovský - - - - 2 -
1137 28.07.2020 0.5 LS LM OPT B 64 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1136 28.07.2020 0.5 LS LM OPT B 63 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1021 28.07.2020 0.5 LS LM Laser 21 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1071 29.07.2020 2 LS LM OPT A 8 Liptovská Mara Matej Brestovský 2 - - - - -
1022 29.07.2020 0.5 LS LM Laser 22 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1139 30.07.2020 0.5 LS LM OPT B 66 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1138 30.07.2020 0.5 LS LM OPT B 65 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1141 04.08.2020 0.5 LS LM OPT B 68 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1140 04.08.2020 0.5 LS LM OPT B 67 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1023 04.08.2020 0.5 LS LM Laser 23 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1024 05.08.2020 0.5 LS LM Laser 24 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1143 06.08.2020 0.5 LS LM OPT B 70 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1142 06.08.2020 0.5 LS LM OPT B 69 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1144 08.08.2020 1 LS LM OPT B 71 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1146 11.08.2020 0.5 LS LM OPT B 73 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1145 11.08.2020 0.5 LS LM OPT B 72 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1025 11.08.2020 0.5 LS LM Laser 25 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1026 12.08.2020 0.5 LS LM Laser 26 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1148 13.08.2020 0.5 LS LM OPT B 75 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1147 13.08.2020 0.5 LS LM OPT B 74 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1149 15.08.2020 1 LS LM OPT B 76 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1060 17.08.2020 2 LS LM 29er 12 Liptovská Mara Matej Brestovský - - - - 2 -
1151 18.08.2020 0.5 LS LM OPT B 78 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1150 18.08.2020 0.5 LS LM OPT B 77 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1027 18.08.2020 0.5 LS LM Laser 27 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1072 19.08.2020 1 LS LM OPT A 9 Liptovská Mara Matej Brestovský 2 - - - - -
1028 19.08.2020 0.5 LS LM Laser 28 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1152 20.08.2020 0.5 LS LM OPT B 79 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1153 20.08.2020 0.5 LS LM OPT B 80 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1154 22.08.2020 1 LS LM OPT B 81 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1156 25.08.2020 0.5 LS LM OPT B 83 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1155 25.08.2020 0.5 LS LM OPT B 82 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1029 25.08.2020 0.5 LS LM Laser 29 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1030 26.08.2020 0.5 LS LM Laser 30 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1158 27.08.2020 0.5 LS LM OPT B 85 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1157 27.08.2020 0.5 LS LM OPT B 84 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1159 29.08.2020 1 LS LM OPT B 86 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1161 01.09.2020 1 LS LM OPT B 88 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1160 01.09.2020 1 LS LM OPT B 87 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1063 01.09.2020 1 LS LM 29er 15 Liptovská Mara Matej Brestovský 2 - - - 2 -
1031 01.09.2020 1 LS LM Laser 31 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1032 02.09.2020 0.5 LS LM Laser 32 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1162 03.09.2020 0.5 LS LM OPT B 89 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1163 03.09.2020 0.5 LS LM OPT B 90 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1165 08.09.2020 0.5 LS LM OPT B 92 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1164 08.09.2020 0.5 LS LM OPT B 91 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1061 08.09.2020 0.5 LS LM 29er 13 Liptovská Mara Matej Brestovský - - - - 2 -
1033 08.09.2020 0.5 LS LM Laser 33 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1073 09.09.2020 0.5 LS LM OPT A 10 Liptovská Mara Matej Brestovský 2 - - - - -
1034 09.09.2020 0.5 LS LM Laser 34 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1167 10.09.2020 0.5 LS LM OPT B 94 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1166 10.09.2020 0.5 LS LM OPT B 93 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1169 15.09.2020 1 LS LM OPT B 96 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1168 15.09.2020 1 LS LM OPT B 95 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1035 16.09.2020 0.5 LS LM Laser 35 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1170 17.09.2020 0.5 LS LM OPT B 97 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1171 17.09.2020 0.5 LS LM OPT B 98 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1173 22.09.2020 0.5 LS LM OPT B 100 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1172 22.09.2020 0.5 LS LM OPT B 99 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1036 22.09.2020 0.5 LS LM Laser 36 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1037 23.09.2020 0.5 LS LM Laser 37 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1175 24.09.2020 0.5 LS LM OPT B 102 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1174 24.09.2020 0.5 LS LM OPT B 101 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1176 26.09.2020 1 LS LM OPT B 103 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1177 29.09.2020 0.5 LS LM OPT B 104 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1178 29.09.2020 0.5 LS LM OPT B 105 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1038 29.09.2020 0.5 LS LM Laser 38 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1039 30.09.2020 0.5 LS LM Laser 39 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1180 01.10.2020 0.5 LS LM OPT B 107 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1179 01.10.2020 0.5 LS LM OPT B 106 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1040 03.10.2020 1 LS LM Laser 40 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1182 06.10.2020 0.5 LS LM OPT B 109 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1181 06.10.2020 0.5 LS LM OPT B 108 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1041 06.10.2020 0.5 LS LM Laser 41 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1042 07.10.2020 0.5 LS LM Laser 42 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1184 08.10.2020 0.5 LS LM OPT B 111 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1183 08.10.2020 0.5 LS LM OPT B 110 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1186 13.10.2020 0.5 LS LM OPT B 113 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1185 13.10.2020 0.5 LS LM OPT B 112 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1043 13.10.2020 0.5 LS LM Laser 43 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1044 14.10.2020 0.5 LS LM Laser 44 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1188 15.10.2020 0.5 LS LM OPT B 115 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1187 15.10.2020 0.5 LS LM OPT B 114 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1045 17.10.2020 1 LS LM Laser 45 Liptovská Mara Marián Babjak - 2 2 2 - -
1190 20.10.2020 0.5 LS LM OPT B 117 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1189 20.10.2020 0.5 LS LM OPT B 116 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1192 22.10.2020 0.5 LS LM OPT B 119 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1191 22.10.2020 0.5 LS LM OPT B 118 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1194 27.10.2020 0.5 LS LM OPT B 121 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1193 27.10.2020 0.5 LS LM OPT B 120 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -
1196 29.10.2020 0.5 LS LM OPT B 123 Liptovská Mara Andrea Mrázová 2 - - - - -
1195 29.10.2020 0.5 LS LM OPT B 122 Liptovská Mara Adam Brestovský 2 - - - - -

VEREJNÁ ZBIERKA
NA DOBUDOVANIE AREÁLU KLUBU
(SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ)


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

 

Naši partneri