Pravidlá pre pridelenie klubovej lode

Podmienky na získanie klubovej lode:

Aktívna účasť na tréningoch = 40% tréningov

Účasť na slovenskom pohári = min. 3 preteky

Účasť na preteku Interpohára mimo SVK

V prípade že všetky podmienky spĺňa viac pretekárov rozhoduje celkový počet logaritmickyh bodov v uplynulej sezóne.

O pridelení lode rozhoduje VV na základe návrhu Trénera.

 
Podmienky, ktoré musí pretekár splniť po pridelení klubovej lode:

Účasť na MSR

 


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

 

 
Letné tábory základného jachtárskeho výcviku 2022

Chcete tráviť aktívne voľný čas na čerstvom vzduchu v objatí vetra, slnka a vody?
Vyskúšajte jachting na Liptovskej Mare.

Naši partneri