Verejná zbierka

Yacht Club Limar – Ráztocká zátoka podľa § 5 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení, vyhlasuje

VEREJNÚ ZBIERKU

ktorej účelom podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona o verejných zbierkach je

DOBUDOVANIE AREÁLU KLUBU - SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Verejná zbierka bude trvať od 1.8.2019 do 30.7.2020,

Prispieť môžte vkladom na bankový účet osobitne zriadený na tento účel s číslom

SK06 1111 0000 0066 2429 4032
vedenom v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Nie je dôležitá výška príspevku, ale dobrá vôľa a ochota pomôcť dobrej veci.

Leták vo formáte PDF na stiahnutienávrat


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

 

Naši partneri