Členské pre rok 2018

Vážený člen, členka klubu, 

nakoľko pre rok 2018 nie sú plánované zmeny cien členského a mimoriadneho členského,  dovoľujem si Vás požiadať o  zaslanie  členského na účet klubu do konca apríla 2018.
 
číslo účtu:
IBAN:   SK 72 1111 0000 0066 2429 4008 – riadne členské
IBAN:   SK 06 1111 0000 0066 2429 4032 – mimoriadne členské
 
Pozor číslo účtu na mimoriadne členské sa menilo oproti roku 2018.
Vždy do správy uveďte za koho bolo členské zaplatené.
 
Za skorú úhradu v mene výkonného výboru ďakujem.
 
Peter Ďuroška - hospodárnávrat


Prihlasovanie na preteky
Sign-up for regattas

 

Naši partneri